Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zambrów  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zambrów

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zambrów.

Mapa Geoportal Zambrów
Mapa z granicą gminy Zambrów

Dane urzędu

Urząd Gminy Zambrówul. Fabryczna 3Zambrów, 18-300

Tel: 86 271 46 16 wewn. 271 62 17

Fax: 86 271 20 69

Elektroniczna skrzynka podawcza: 3785jkqpu4/skrytka; 3785jkqpu4/SkrytkaESP

E-mail: ugz@ugzambrow.pl

Powiat: zambrowski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Zambrów: 2014052

Witryna: ugzambrow.pl

Władze lokalne: Wójt Jarosław Kosugz@ugzambrow.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zambrowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zambrów to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zambrów na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zambrowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zambrowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zambrowa

Gmina Zambrów w liczbach

Powierzchnia gminy Zambrów*

299 km2

98 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zambrów*

8 784 mieszkańców

1035 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zambrów*

29 mieszkańców na km2

2190 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zambrów

Geoportal Zambrów prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Zambrów, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Zambrów.

Dostęp do danych Geoportalu Zambrów

Jak powstał Geoportal gminy Zambrów?

Geoportal Zambrów powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zambrów, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Zambrów.

Geoportal Zambrów umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Zambrów oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Zambrów, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zambrów

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zambrów?

Informacje na Geoportalu Zambrów

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zambrów?

Korzyści z Geoportalu Zambrów

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zambrów?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zambrów.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zambrów łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zambrowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zambrowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zambrów, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zambrów oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zambrów. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zambrowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zambrowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zambrów. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zambrów.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zambrowie.

  Geoportal gminy Zambrów posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zambrów. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zambrowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zambrów przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zambrowie.

  W Geoportalu Zambrów przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zambrów. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zambrowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zambrów zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zambrów, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zambrów oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zambrów.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zambrów. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zambrów są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zambrów podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zambrów.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zambrowie. W Geoportalu gminy Zambrów udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zambrowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zambrów.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zambrów. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Zambrów.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Zambrów, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Zambrów. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Zambrów.

 • Zabytki w gminie Zambrów

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Zambrów. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Zambrów oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Zambrów.

 • Informacje o wyborach w gminie Zambrów

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Zambrów. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Zambrów i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zambrów dla mieszkańców

Geoportal Zambrów jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zambrów. Na mapie Zambrowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zambrów mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zambrów. Korzystając z map Geoportalu gminy Zambrów w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zambrów są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zambrów dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zambrów dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu